História spoločnosti

Spoločnosť VOSP, s.r.o. pôsobí na trhu od roku 1992. Prvotným zameraním spoločnosti bol veľkoobchodný predaj a distribúcia obalov a hygienických potrieb (najmä toaletného papiera).

Roku 1994 sa ponuka spoločnosti zakúpením flexotlačového stroja rozšírila o potlač obalov. Tlačilo sa 4-farebnou technológiou.

Na prelome rokov 1996 a 1997 bol do firmy zakúpený ďalší stroj, tentokrát na výrobu PE vreciek.

Potreby vyhovieť zákazníkom v čo najväčšej miere urýchlili vedenie spoločnosti k zakúpeniu rezačky papiera a fólie - v roku 1998 bola zakúpená kotúčova a harková rezačka.

Inovácie v technológiách flexo tlače si vyžiadali v roku zakúpiť nový flexo-tlačový stroj. V roku 2004 bol vo firme nainštalovaný 8-farebný stroj s tlačou do šírky 900mm, ktorý s čiastočnými vylepšeniami produkuje dodnes.

Od roku 2011 sme zakúpením laminátovacieho zariadenia (kašírky) začali poskytovať zušľachťovanie vyrobených a potlačených materiálov kašírovaním.

V súčasnosti (rok 2013) sme zakúpením stroja na výrobu vreciek rozšírili svoju ponuku aj o výrobu vriec, vreciek a tašiek z fólie.