Konkurenčné výhody

V dnešnej dobe, kedy je ne trhu množstvo konkurenčných spoločností, si nadmieru ceníme každého nášho zákazníka a snažíme sa mu svojimi službami nielenže maximálne vyjsť v ústrety, ale našim cieľom je ponúknuť čosi viac, čo výrazne prispieva k upevneniu dobrých dlhotrvajúcich vzťahov.

Každému zákazníkovi sa snažíme poskytnúť individuálny prístup pri realizácii akejkoľvek objednávky. Flexibilne dokážeme vyhovieť aj pri menších zakázkach zabezpečením komplexných služieb (od pomoci s grafickými návrhmi, cez poradenstvo vo výbere najvhodnejšieho materiálu, až po dodávku potlačených materiálov k zákazníkovi).

Každému výrobcovi sa neraz vyskytne situácia, kedy bezodkladne potrebuje natlačené obaly, aby nemusel zastaviť svoju výrobu. V takomto prípade sme ochotní spraviť všetko preto, aby sme expresne zrealizovali a v požadovanom termíne dodali potrebné množstvá.

Ako vo všetkých rozhodujúcich kritériách, tak aj v tvorbe ceny vieme ponúknuť maximum, čo je v našich možnostiach. Každej vyrobenej zákazke predchádza obojstranná vzájomná dohoda. Pri cenotvorbe sa snažíme prihliadať na doterajšiu spoluprácu, no nemáme problém zvýhodniť ani nových zákazníkov (výrobcov), ktorí to v súčasnosti potrebujú asi najviac.