Laminovanie (kašírovanie)

Kašírovanie spočíva v tepelnom spojení niekoľkých vrstiev rovnakého alebo rôzneho materiálu. Využíva sa na vytvorenie ochrannej (povrchovej) vyrstvy, dekoratívnej vrstvy, prípadne na vytvorenie výsledného materiálu s lepšimi vlastnosťami.

Od roku 2011 sme v našej spoločnosti začali využívať laminovacie zariadenie (kašírku) Super Simplex SL od výrobcu Nordmeccanica. Pracovná šírka stroja umožnuje kašírovanie materiálov do šírky 1400 mm.