Výroba sáčkov

Od roku 2013 sme rozšírili našu ponuku aj o výrobu mikroténových vrecák a tašky, vrecák do odpadových košov, ochranných vrecák na oblečenie, o vrecká LDPE hrubé, tašky, fólie a iný doplnkový sortiment.

Výroba prebieha na stroji od spoločnosti ÖZ-MAK MAKINA.