Všeobecná infolinka

VOSP spol. s r.o.

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: 626/p

Bankové spojenie:
ČSOB, a.s., 080 01 Prešov
IBAN: SK19 7500 0000 0040 0127 8125

Kontaktný formulár

  Veľkoobchod a vzorková predajňa

  Flexotlač a výroba servítok

  Flexotlač

  Výroba servítok

  Mgr. Oravec Jozef

  obchodno-výrobný riaditeľ

  Beáta Oravcová

  ekonomický riaditeľ

  Ing. Pavlík Miroslav

  obchodný zástupca

  Ing. Martina Kazimírová

  obchodný zástupca

  Jozef Oravec ml.

  obchodný zástupca